Webserie – L’Homme Triste 7

Septième Question: Depuis qu’il est célèbre sur internet a-t’il fait des amis? // Setena Qüestió: D’ençà que és famós a internet, ha fet amics? Una webserie sobre la trista vida de l’home trist. Episodi publicat el mes d’abil de 2018. Podeu veure tots els capítols aquí mateix o a la seva pàgina web: http://www.hommetriste.com

Webserie – L’Homme Triste 6

Sixième Question: Comment l’homme triste gagne-t-il sa vie? // Sisena Qüestió: Com es guanya la vida l’home trist? Una webserie sobre la trista vida de l’home trist. Episodi publicat el mes de març de 2017. Podeu veure tots els capítols aquí mateix o a la seva pàgina web: http://www.hommetriste.com